CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isaac Newton as an Inspiration for School Children - Generation Y

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Generation Y - promoting science and technical subjects among young people, Conference 8 Nov 2012 Prague, Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-09-02. Senast ändrad 2013-09-02.
CPL Pubid: 182689

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur