CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systematisk feedback och progression som stöd för studenters lärande inom generella kompetenser

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
KUL 2012 – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Bilaga: Teacher to student feedback forms - Excel http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000016780FEDDenna post skapades 2013-09-02.
CPL Pubid: 182685

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur