CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined double-sided SOI pin-flange adapter for 100 GHz

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; S. Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
24rd Micromechanics and Microsystems Europe Workshop, MME 2013, Espoo, Finland, September 1 - 4, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-02. Senast ändrad 2013-09-09.
CPL Pubid: 182683