CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wideband Receivers for VLBI2010 Applications

Anders Emrich ; T. Ekebrand ; S. Andersson ; J. Jäonsson ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2013, Stockholm, Sweden, August 12-15, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 182682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur