CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MUD cards as a learning aid (MUD = Most Unclear Discussion)

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
KUL 2011 – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: feedback, högskolepedagogikDenna post skapades 2013-09-02.
CPL Pubid: 182680

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur