CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Bluetest story: the 12 years from a crazy idea to commercial success

Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-02.
CPL Pubid: 182676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur