CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-speed 850 nm VCSELs operating error free up to 57 Gbit/s

Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emanuel P. Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rashid Safaisini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 49 (2013), 16, p. 1021-1022.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Error-free transmission is demonstrated at bit rates up to 57 Gbit/s back-to-back, up to 55 Gbit/s over 50 m fibre and up to 43 Gbit/s over 100 m fibre using an oxide-confined 850 nm high-speed vertical cavity surface-emitting laser with a photon lifetime optimised for high-speed data transmission.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-02. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 182639

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)