CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Approach to OTA Testing: RIMP and pure-LOS as Extreme Environments & a Hypothesis

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013 p. 315-318. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-02. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 182618

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur