CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mg(0001) Surface Oxidation: A Two-Dimensional Oxide Phase

Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; F. Fasel ; A. Kiejna
Physical Review B Vol. 69 (2004), p. 193405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur