CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single particle modelling for implementation into CFD

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
European Biomass Conferance and Exhibition (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-30. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 182550

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Energiteknik

Chalmers infrastruktur