CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences from the first 5 years of operation in Chalmers gasifier

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Finnish Flame Research Committee (FFRC) (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-30. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 182548

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur