CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On speech-to-test alignment

Åke Andersson (Institutionen för tillämpad elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-917-6.- 35 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: speech-to-text alignment, time-alignment, time-warping, dynamic programmingDenna post skapades 2013-08-29.
CPL Pubid: 182508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 168