CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eco-driving in a public transport context. Experiences from a field trial.

Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Chalmers Energy Conference - The role of energy efficiency. 14-16 May, 2013, Gothenburg, Sweden (2013)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: eco-driving, bus, public transportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-29. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 182502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan teknik

Chalmers infrastruktur