CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

O adsorption and incipient oxidation of the Mg(0001) surface

Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; R. Fasel ; A. Kiejna
Physical Review B Vol. 69 (2004), p. 115431.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur