CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anatomical parameters for modelling the femur

Ali Golkar (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-244468-2.- 2 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-29.
CPL Pubid: 182470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur