CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shoulder model validation

Mohsen Makhsous (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-256747-4.- 3 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-29.
CPL Pubid: 182468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur