CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The electric car controversy : a social-constructivist interpretation of the California zero-emission vehicle mandate / Hans Fogelberg

Hans Fogelberg (Institutionen för teknik- och industrihistoria )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-460985-9.- 106 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik- och industrihistoria (1992-1997)

Ämnesområden

Farkostteknik
Vetenskapshistoria

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of History of Technology and Industry, Chalmers University of Technology 1998:2