CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verkningssätt hos äldre trätakstolar i svenska kyrkor

Ylva Sandin (Institutionen för form och teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-374440-x.- 114, [14] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik (1991-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Skrifter / Chalmers tekniska högskola, Institutionen för form och teknik 1996:1