CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadsgrönskan : integrerat eller separat stadsbyggnadselement?

Elisabeth Lundgren Alm (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-361572-3.- 67 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

SACTH : stadsbyggnad, arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1996:2