CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling as a tool to evaluate measured concentration values of indoor air contaminants

Martin Kraenzmer (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-356090-2.- 20 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik 37