CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pollution reduction in stormwater detention ponds

Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-350128-0.- 70 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport / VA-teknik, Chalmers 1996:3