CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogeologisk sårbarhetsklassificering som verktyg i kommunal planering : med exemplifiering i Lerums kommun

Marie-Louise Bengtsson (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-308445-0.- 123, [16] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen 81