CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behavior of slender steel girders on launching shoes

Per Granath (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-275725-7.- 6, [3] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182451

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S 1996:2