CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring transport quality in line-based road traffic

Johan Hellgren (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-265819-4.- 50, [3] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik 30