CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pulp mill energy systems with black liquor gasification : a process integration study

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-230219-5.- 79, [ca 60] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för värmeteknik och maskinlära 1996:1