CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of solid stage sintering of hardmetal using a mesomechanics approach

Lennart Mähler (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 992-213394-6.- 55 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära (1972-2003)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis 1996:1