CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Architecture for flexible cell control systems

Per Gullander (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-322-2.- 116 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

PTA - Department of Production Engineering 96:01