CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktens budskap : metoder för värdering av produkters semantiska funktioner

Li Wikström (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-318-4.- 71 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport / Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola 1996:3