CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Support tools in participatory ergonomics : a co-education programme and a hand ergonomics training kit

Karin Garmer (Institutionen för konsumentteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-306-0.- 15 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport / Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola 1996:2