CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisatorisk samordning vid projektering : en studie ur ett konsultföretagsperspektiv

Per-Olof M. Sverlinger (Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-271-4.- 108 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation (1991-1999)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Chalmers University of Technology, Department of Building Economics and Construction Management 44