CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation of fluidized-bed scaling—capacitance probe measurements in a pressurized fluidized-bed combustor and a cold model bed

Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Victor Zakkay
Chemical Engineering Science (0009-2509). Vol. 45 (1990), 4, p. 1071-1078.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-05-29.
CPL Pubid: 18239

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur