CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grundvatten i urban miljö : grundvattnets nivåvariationer i de övre marklagren i Göteborg

Anna-Maria Hultén (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-485149-8.- 61, [36] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen 85