CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Undersökning av styrande faktorer vid pallsprängning : fullskaleförsök i Kållered och Billingsryd Magnus Gynnemo

Magnus Gynnemo (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-451114-x.- ix, 71, [39] s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen 84