CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Servicelägenheter och gruppbostäder : en utvärdering av nybyggda särskilda boendeformer i Alingsås kommun

Catarina Almberg (Institutionen för byggnadskonst, Bostadsplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-432092-1.- 64, 19, 96 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst, Bostadsplanering (1995-1999)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Projektredovisning - Avdelningen för bostadsplanering, Arkitektursektionen, Chalmers tekniska högskola - BoACTH 1997:2