CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of dissolved oxygen concentration on the settling properties of activated sludge

Britt-Marie Wilén (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-429914-0.- 125 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 182381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport / VA-teknik, Chalmers 1997:3