CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations of certain problems in reactor noise diagnostics

Joakim K.-H. Karlsson (Institutionen för reaktorfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-422609-7.- 27 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics 128