CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the simulation of localized deformation in frictional soil

Jonas Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-421337-8.- 98 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 97:6