CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A systems engineering approach to national solid waste management

Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energisystemteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 91-7197-230-7.- ii bl, 41, xxiii s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: solid wastes agrovoc, urban wastes agrovoc, waste management agrovoc, planning agrovoc, simulation models agrovoc, sweden agrovoc, Solid waste management, Optimisation, Strategic planningDenna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energisystemteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola 1997:2