CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Torrhamnar - Lösningen på mångas problem?

Dry Ports - the solution for problems of many?

Johan Woxenius (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Transport och Hantering (0346-2773). Vol. 2005 (2005), 1, p. 20.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: dry port, intermodal, transport, containerDenna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 18237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur