CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creep in sawn spruce exposed to varying humidity : influence of raw material parameters

Charlotte Bengtsson (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-419963-4.- 88, [20] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-28.
CPL Pubid: 182369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S 1997:1