CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Järnvägar och avfallstransporter - vilken roll kan järnvägen spela för avfallshanteringen?

Railways and waste products - what role can railways play for waste management?

Fredrik Bärthel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Johan Woxenius (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Transport och Hantering (0346-2773). Vol. 2005 (2005), 15, p. 14.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: waste, transport, railDenna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 18236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur