CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hermitian interpolation in three-dimensional boundary element acoustics

Anders Daneryd (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-414554-2.- 7 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-27.
CPL Pubid: 182323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis 1997:2