CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An adaptive plasma density controller at JET

Hans Brelén (Institutionen för reaktorfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-406752-5.- 44 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-27.
CPL Pubid: 182316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics 127