CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

House form in a traditional Sudanese urban quarter

Eman Abdelrahman Farah (Institutionen för form och teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-400911-8.- 126 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-27.
CPL Pubid: 182314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik (1991-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Skrifter / Chalmers tekniska högskola, Institutionen för form och teknik 1997:1