CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rolling contact fatigue of railway wheels

Anders Ekberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-392304-5.- 8 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-27. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 182311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis 1997:1