CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of cylinder pressure based knock detection methods

Klaas Burgdorf (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-388424-4.- 85 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord:Denna post skapades 2013-08-27.
CPL Pubid: 182309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 1997:3