CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att artikulera och kommunicera insikt : bild och ord som verktyg i tidiga skeden av designprocesser / Saddek Rehal

Saddek Rehal (Institutionen för byggnadskonst)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 91-7197-586-1.- 164 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-27.
CPL Pubid: 182297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

IACTH : industriplanering - arkitektur - Chalmers tekniska högskola 1997:3