CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilisters hastighetsanpassning på "miljö- och säkerhetsprioriterade" gator : metodutveckling och fallstudie

Joachim Karlgren (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 91-7197-560-8.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-27.
CPL Pubid: 182296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Stads- och trafikplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1997:1