CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solhuset i Järnbrott : grönrum och kreativa sociala processer på väg mot en bärkraftig arkitektur

Eva Örneblad (Institutionen för byggnadskonst)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 91-7197-542-x.- 197 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-27.
CPL Pubid: 182294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1997:2