CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmeupptagning med bottenförlagda kylslangar i rinnande vatten -Laboratorieförsök

Torbjörn Svensson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-08-26. Senast ändrad 2013-08-26.
CPL Pubid: 182279

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B 39